Образователна програма в Сеизмичния симулатор

 

В Националния исторически музей на Крит има работещ сеизмичен симулатор, предлагащ на посетиотелите възможност да придобият нови знания за земетресенията и да преживеят в сигурна среда симулации на истински земетресения. Симулаторът се намира в специално изградена за целта зала на втория подземен етаж на музея, където има експозиция, представяща земетресенията и сеизмичната активност в Средиземноморието.

Посетителите могат да се запознаят със специално разработени програми на гръцки и английски език, изготвени в сътрудничество с гръцката Национална Организация за Сеизмична Защита (OASP) и целящи запознаване с предпазните мерки и „добри практики” при земетресение, като едновременно с това усетят силата на земетресения до 6-та степен по скалата на Рихтер.

От месец октомври нататък ще бъдат осъществявани различни образователни дейности, насочени към деца от различни възрастови групи.

 

1

 

2

 

3

   
 
         

Τσουνάμι...

 

Πως αντιμετωπίζουμε ένα σεισμό...

 

Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού...

   
 
         

7

 

8

   
     

 

Сеизмичният симулатор е средство за запознанство с природния феномен на земетресението. Той предоставя информация и насоки за правилно поведение, докато симулира истинско земетресение. Тези видео-записи придружават симулацията.

 

 

 (45)
 (52)
 (54)