Първа проектна среща

 

Първата проектна среща във връзка с управлението на проекта беше домакинствана от Природонаучния музей на оствор Лесбос, Гърция и се проведе на 10 и 11 март 2011 г. В срещата взеха участие представители на всеки един от партньорите.

 (45)
 (52)
 (54)