Цели на проекта

• Идентифициране, споделяне и прилагане н най-добрите практики и методологии, придобити от предишни съвместни проекти с партньори от ЕС;

• Проучване и анализ на нуждите във всяка участваща страна;

• Разработване и прилагане на иновативни инициативи, насочени към повишаване на информираността и повишаване на знанията на учениците за земетресения, вулканични опасности и други катаклизми;

• Обучение на учители, родители и други специалисти, което да допринесе за спокойна и адекватна реакция от страна на децата в случай на сеизмична опасност;

• Постоянен анализ на действията и резултатите;

• Разпространение и споделяне на резултатите от проекта с потенциални бенефициенти и изграждане на по-широка и постоянна аудитория.

 

 (45)
 (52)
 (54)