Резултати

 

Основните резултати на проекта ще бъдат постигнати посредством разнородни дейности:

• Проучване и анализ на нуждите, описващ рисковете в конкретната ситуация, добри и лоши практики, установяване потребностите във всяка участваща страна чрез попълване на въпросници и  видео интервюта

• Развитие на иновативни и мобилни образователни пакети, насочени към деца, с цел да им донесат информация за  природните феномени и  респективно за мерките за защита;

• Осъществяване на Пътуваща изложба, която да се използва от партньори, заинтересовани страни, училища и други организации;

• Тренировъчни дейности и инфо-центровете в музеите, насочени към деца, родители, учители, активисти на гражданска защита и доброволци;

• Разпространение, публични дейности, уеб-сайт,  бюлетин, мултимедийни и уеб-базирани продукти;

 (45)
 (52)
 (54)