Φυλλάδια

 

Το φυλλάδιο του Racce σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως προωθητικό εργαλείο διάδοσης προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί για το πρόγραμμα και να αξιοποιεί τα προϊόντα του.

 

 

 (45)
 (52)
 (54)