Δεύτερη Ευρωπαϊκή Συνάντηση

 

Η Δεύτερη Ευρωπαϊκή Συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος με τη συμμετοχή όλων των Εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Νάπολη της Ιταλίας στις 1 και 2 Ιουλίου 2011.

 (45)
 (52)
 (54)