Τρίτη Ευρωπαϊκή Συνάντηση

Η Τρίτη Ευρωπαϊκή Συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος με τη συμμετοχή όλων των Εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Σόφια στη Βουλγαρία, στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2012.

 (45)
 (52)
 (54)