Δραστηριότητες Εταίρων

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Ελλάδα

 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ελλάδα

 

Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών, Βουλγαρία

 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης, Montesca-Ιταλία

 

Μουσείο Γεωλογικού Αποθέματος, Haute Provence- Γαλλία   Racce in Paris,

Poster

 

Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, τμήμα Παρακολούθησης Βεζούβιου, Νάπολη-Ιταλία

 (45)
 (52)
 (54)