(53)

Τι είναι το RACCE

 

RACCE είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 2010, πρωτοβουλία της ΕΕ και συντονίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ευαισθητοποίηση του κοινού για τους σεισμούς αλλά και την Αντιμετώπιση των Συναισθημάτων των Παιδιών" και απευθύνεται σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κινητικές δυσκολίες. Με στόχο την απάμβλυνση του συναισθηματικού φορτίου και την βοήθεια στα παιδιά ώστε να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση σοβαρού φυσικού κινδύνου (κυρίως σεισμικής δραστηριότητας και δευτερευόντως ηφαιστειακής) το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τους σεισμούς και ταυτόχρονα, την εκπαίδευση σχετικών ομάδων (εκπαιδευτικοί, γονείς, εθελοντές και φορέων κοινωνικής προστασίας) στις βέλτιστες πρακτικές και την ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας.

 (45)
 (52)
 (54)