Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Επικοινωνείστε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σχετικά με το πρόγραμμα RACCE


  • Δρ Χαράλαμπος Φασουλάς, Συντονιστής Έργου, fassoulas@nhmc.uoc.gr
  • Ταχυδρομικά: ΜΦΙΚ, Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο Κρήτης
  • Τηλεφωνικά:+30 2810-393271
  • Τηλεμοιoτυπία (Fax): +30 2810-324366
  • email: racce@nhmc.uoc.gr
  • facebook: http://www.facebook.com/RACCEforkids
 (45)
 (52)
 (54)