(53)

Какво означава RACCE

 

RACCE е проект, финансиран от програмата „Гражданска защита 2010 г.“ на ЕС, координиран  от Природонаучния музей в Крит. Проектът е на тема "Повишаване на информираността за земетресенията и справянето с детските емоции",  адресиран е към децата, включително тези с двигателни нарушения и цели да намали емоционалната тежест и да помогне на децата да се справят в случай на сериозна природна заплаха (предимно сеизмични и вторични вулканични опасности). Проектът се фокусира върху повишаване информираността, подобряване на знанията за земетресения, а наред с това и върху обучението в най-добрите практики и отговори с най-новите постижения на близки една до друга групи (учители, родители, доброволци и активисти на гражданска защита).

 (45)
 (52)
 (54)