Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις από το Εθνικό Συνέδριο και εργαστήριο για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών στην αντιμετώπιση σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2013

 

 

 (45)
 (52)
 (54)