Описание на проекта

 

Голямото  количество средства и усилия са посветени в ЕС на превенцията и повишаването на осведомеността за сеизмичен риск, както и за разработване на проекти и инициативи за намаляване на рисковете за хората и икономиката. Въпреки това натрупаният опит от Италия и Хаити, както и резултатите от други проучвания по целия свят са показали, че от Гражданска защита не са достатъчно подготвени да намалят емоционалният шок от подобни събития при децата. Проблемът изглежда още по-сериозен, когато става дума за деца с увреждания, на които се обръща по-малко внимание.

 

Проектът е насочен главно към децата и основните му дейности са фокусирани върху  повишаване на информираността, развиване на знания, обучение на  свързани групи от хора, обвързани с проблема  (учители, родители, доброволци и оператори на гражданска защита) посредством най-добрите практики и техническото сътрудничество  между различните активисти на гражданска защита.

 (45)
 (52)
 (54)