Ενημερωτικά Δελτία

 

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί πέντε στο σύνολο ενημερωτικά δελτία. Κάθε ένα από αυτά περιέχει τις πιο πρόσφατες δράσεις του κάθε εταίρου και τα νέα που αφορύν την πρόοδο του Racce. Τα τρία πρώτα τέυχη έχουν ήδη δημοσιευθεί και αναμένονται άλλα δύο μέχρι την ολοκλήρωση του.

 

Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο

Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο

Τρίτο ενημερωτικό Δελτίο

Τέταρτο ενημερωτικό Δελτίο

 (45)
 (52)
 (54)