Αποτελέσματα

 

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα εμφανιστούν μέσα από τις προγραμματισμένες εργασίες και είναι οι εξής:

 

• Μια Μελέτη Ανάλυσης Αναγκών, περιγράφοντας τους κινδύνους, τη σημερινή κατάσταση, τις καλές και κακές πρακτικές και τις ανάγκες για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Θα εξαχθεί μέσα από ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις ειδικών.

• Ανάπτυξη Καινοτόμων και Μετακινούμενων Εκπαιδευτικών Πακέτων (σε μορφή βαλίτσας), που απευθύνονται σε παιδιά με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα και τα μέτρα προστασίας.

• Υλοποίηση Περιοδικής Έκθεσης την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εταίροι για τους ενδιαφερόμενους φορείς, σχολεία και άλλους σχετικούς οργανισμούς
Δραστηριότητες Κατάρτισης σε Μουσεία και πληροφορίες για κέντρα που απευθύνονται σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς πολιτικής προστασίας και εθελοντών

• Καθώς και διάφορες Δραστηριότητες Διάδοσης και Δημοσιότητας, όπως ιστοσελίδα του προγράμματος, ενημερωτικά δελτία, πολυμέσα και προϊόντα μέσω του Διαδικτύου.

 

 (45)
 (52)
 (54)