Εταίροι


 

Το Πρόγραμμα συντονίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η σύμπραξη αποτελείται από δύο εταίρους από την Ελλάδα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Δύο εταίροι από Ιταλία, Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης, Montesca και Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, τμήμα Παρακολούθησης Βεζούβιου, Νάπολη και το Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών από τη Βουλγαρία και τέλος το Μουσείο Γεωλογικού Αποθέματος, Haute Provence από τη Γαλλία.


 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Ελλάδα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ελλάδα

Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών

Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών, Βουλγαρία

Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης

Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης, Montesca-Ιταλία

Μουσείο Γεωλογικού Αποθέματος

Μουσείο Γεωλογικού Αποθέματος, Haute Provence- Γαλλία

Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, τμήμα Παρακολούθησης Βεζούβιου

Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, τμήμα Παρακολούθησης Βεζούβιου, Νάπολη-Ιταλία

 (45)
 (52)
 (54)