Παραδοτέα

Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος έχουν σκοπό να ενισχύσουν  την αύξηση των γνώσεων του κοινού και κυρίως των παιδιών σχετικά με το σεισμό και το ηφαιστειακό κίνδυνο προσφέροντας εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης για παιδιά με κινητικές διαταραχές, την ευαισθητοποίηση των φορέων παρέμβασης, δασκάλους και γονείς, την συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, εκπαιδευτών, φορέων πολιτικής προστασίας, εκπαιδευτικών και γονέων, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία των μουσείων και των εκπαιδευτικών κέντρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.

 

Κατά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η δημιουργία ενός εθελοντικού δικτύου φορέων και δικαιούχων στις περιοχές που εμπλέκονται, ώστε να συντονίζουν την συνεχή διάδοση, ενημέρωση  και εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε περίοδο ηρεμίας ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 (45)
 (52)
 (54)