Περιγραφή Προγράμματος

 

Ένα τεράστιο ποσό πόρων, προσπαθειών και δράσεων έχουν διατεθεί στην ΕΕ, για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση από το σεισμικό κίνδυνο, καθώς και για την εκπόνηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών,  για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο και την οικονομία. Ωστόσο, η πείρα που αποκτήθηκε από την Ιταλία και την Αϊτή, καθώς και τα αποτελέσματα άλλων μελετών σε όλο τον κόσμο (αρμενική εμπειρία κ.λπ.), έχουν δείξει πως η Πολιτική Προστασία δεν ήταν προετοιμασμένη κατάλληλα για την απάμβλυνση του συναισθηματικού σοκ και το βάρους που τέτοια γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν στα παιδιά. Το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα οποία δίνεται λιγότερη προσοχή.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται, επομένως, στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κινητικές δυσκολίες. Οι Κύριες δράσεις θα επικεντρωθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τους σεισμούς, την εκπαίδευση των σχετικών ομάδων (εκπαιδευτικοί, γονείς, εθελοντές και φορείς πολιτικής προστασίας) στις βέλτιστες πρακτικές και την ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας, όπως επίσης και για τη θέσπιση συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων πολιτικής προστασίας.

 (45)
 (52)
 (54)