Οπτικοακουστικό Υλικό

 

Το οπτικοακουστικό υλικό αναφέρεται σε όλες τις δράσεις και τα παραδοτέα του RACCE.

Τα βίντεο και οι παρουσιάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τους Σεισμούς και τα Ηφαίστεια.

 (45)
 (52)
 (54)