(53)

Χρήσιμα Αρχεία

Αφίσες

1. Φυσικά Φαινόμενα - Καταστροφές, 2. Τεκτονική Λιθοσφαιρικών Πλακών, σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις, 3. Σεισμικά Κύματα, 4. Σεισμοί και παλαιότεροι πολιτισμοί, 5. Σεισμικότητα της Μεσογείου, 6. Ηφαίστεια και εκρήξεις, 7. Ηφαιστειακός κίνδυνος, 8. Τα ηφαίστεια της Μεσογείου, 9. Τσουνάμι, 10. Παρακολούθηση σεισμικών και ηφαιστειακών κινδύνων, 11. Προετοιμάζοντας την οικογένεια, 12. Προετοιμάζοντας την τάξη μας, 13. Μέτρα προστασίας, 14. Γνωστοί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις, 15. Κοινωνικο - οικονομικές επιπτώσεις, 16. Ψυχολογικές επιπτώσεις, 17. Στηρίζοντας τα παιδιά, 18. Το πρόγραμμα Racce, 19. Εθνική πολιτική, 20. Ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ελλάδα

 

Βιβλία

1. Βιβλίο Θεωρίας, 2. Οδηγίες Μουσειοσκευής, 3. Οδηγίες Δραστηριοτήτων, 4. Μαθαίνω για τους σεισμούς, 5. Σεισμοί & Ηφαίστεια,

 

Δραστηριότητες

1. Φυσικά Φαινόμενα, 2. Οι κινήσεις της γης, 3. Πριν και μετά, 4. Δομή της γης, 5. Γνωρίζοντας τους χάρτες, 6. Μύθοι και ιστορίες, 7. Κλιμακωτά αποτελέσματα, 8. Αλήθειες και ψέματα, 9. Τι να κάνω;, 10. Οι ρωγμές του σεισμού, 11. Σχέδιο εκκένωσης, 12. Καταστροφές και συναισθήματα

 

Φυλλάδια

1. Σεισμοί, ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά και αντιμετώπιση τους, 2. Φυλλάδιο ΑΜΕΑ, 3. Ελληνικό φυλλάδιο RACCE, 4.Περιοδική έκθεση στο Μ.Φ.Ι.Κ.

 

Παρουσιάσεις

1. Eκπαιδευτικό πλαίσιο για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στην Ελλάδα και η εφαρμογή του RACCE, 2. Εκπαιδευτικές δράσεις RACCE, 3. Εφαρμογή Μουσειοσκευής RACCE στο ΜΦΙΚ, 4. Εφαρμογή του RACCE στο Γεωπάρκο Λέσβου, 5. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση ψυχολογικών επιπτώσεων στα παιδιά, 6. Παρουσίαση της Μελέτης Αναγκών ανά χώρα, 7. Συνοπτική Παρουσίαση προγράμματος RACCE

 

Τελική αναφορά

Τελική αναφορά έργου

 (45)
 (52)
 (54)